Koszt wsadu – w zależności od zamówienia
(przykładowy koszt dla 5000 porcji zupy rybnej to 4500zł)

Koszt drewna opałowego w zależności od długości gotowania i ilości zupy
(przykładowy koszt dla 5000 porcji zupy rybnej to 500zł)

Trasport 2 zł netto / km

Obsługa – 600zł netto
(3 kucharzy)

Wynajęcie sprzętu – 3000zł netto
(gar z kompletnym osprzętem)